Eerste communie
DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN 2013

EERSTE COMMUNIE 9 MEI 2013

Op Hemelvaartsdag werd in onze kerk de eerste communie gevierd voor vijfenveertig jongens en meisjes. Het was, zoals in de vorige jaren een communieviering voor de eerste communicantjes van de hele federatie Noord met uitzondering van de parochie van O.L.Vrouw Boodschap op de Luchtbal waar de eerste communieviering reeds gehouden werd, zondag 28 april. Voorganger in deze viering was Z.E.H. Marc Dierickx, oud pastoor van de parochie van Carolus Borromeus in het stadscentrum, geassisteerd door onze diaken Eric Bochar.

De kerk was goed gevuld met de families van de communicantjes: het was een kleurrijk spektakel met kinderen van hier over Afrika tot Sri Lanka.

Tijdens vier catechesebijeenkomsten hadden onze communicantjes kennis gemaakt met Juul, de giraf, die hen begeleidde op hun reis op zoek naar Jezus. Aan het altaar stond het standbeeld van deze Juul, samen met zijn reiskoffer door de kinderen gevuld met alle noodzakelijke gerief.

Zoals steeds was de uitvoering heel wat beter dan de generale repetitie van woensdag namiddag. De kinderen deden feilloos wat er van hen verwacht werd en vierden werkelijk hun grote feest.

En het was echt een feest met al wat er bij hoort maar vooral met vijfenveertig enthousiaste communicantjes die zichtbaar genoten.

Spijtig dat overijverige fotografen het nodig vonden af en toe de viering te verstoren ondanks dat er voorafgaandelijk aangedrongen was op discretie m.b.t. het fotograferen en er een officiële fotografe aanwezig was om voor professionele foto's te zorgen. Sommige mensen leren het nooit en blijven hardleers.

Het blijft een huzarenstuk hetgeen onze catechisten op korte tijd met deze kinderen hebben gerealiseerd. Bedankt Sandy, Sandra, Gerda, Rita, Dina, Katrien en Gabriël.

 

 
EERSTE COMMUNIE bij WarmNoord

In Vlaanderen bestaat de gewoonte om alle gedoopte kinderen die het tweede leerjaar van het basisonderwijs volgen, uit te nodigen voor een gezamenlijke en plechtige viering van hun eerste communie in de kerk.

Kinderen van deze leeftijd (7 à 8 jaar) worden verondersteld het verschil aan te voelen tussen gewoon brood en communiebrood.

De eerste communie van het kind is de eerste volledige deelname aan de eucharistie.

Voortaan kan en mag het kind zoals zijn ouders en familie te communie gaan tijdens de zondagsvieringen. Het kind voelt zich groter worden, het zal nu het brood van Jezus mogen ontvangen een geen kruisje meer zoals vroeger.

Het is wel belangrijk dat kinderen vóór hun eerste communie al enige ervaring hebben met de kerkelijke misvieringen.


De voorbereiding


De onmiddellijke voorbereiding op de gezamenlijke eerste communie gebeurt door catechisten in samenwerking met de ouders en soms ook leerkrachten. In onze federatie worden ouderavonden georganiseerd om na te denken over de betekenis van deze plechtigheid voor het kind en voor de familie. De ouders bereiden op hun beurt hun kinderen voor aan de hand van krantjes die het kind krijgt.


Concreet

In onze federatie worden de vieringen gecentraliseerd naargelang het aantal eerste communicantjes. Er is wel een afzonderlijke viering in de parochie van O.L.Vrouw Boodschap (Luchtbal).

Naargelang het aantal wordt dan beslist of er voor de andere parochies één of twee vieringen zullen zijn.


Meer info: Eric Bochar, GSM: 0496/53 00 91,

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres: Onderwijsstraat 38, 2060 Antwerpen, Permanentie: vrijdag van 14u tot 16u

Meer info:

Eric Bochar, GSM: 0496/53 00 91,

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres: Paardenmarkt 109 te 2000 Antwerpen, Permanentie: vrijdag van 14u tot 16u

 

 

 

 
VOORBEELDEN VAN EERSTE COMMUNIEVIERING IN ONZE FEDERATIE

Dit jaar werden er twee eerste communievieringen gehouden. Op zondag 22 mei 2011 in de St.-Amanduskerk voor acht en twintig kinderen en op Hemelvaartsdag in de H.Hartkerk voor een en twintig jongens en meisjes.


eerste communie

TWEEMAAL EEN VOLLE KERK

Zowel op 22 mei als op 2 juni waren beide kerken goed gevuld met ouders, grootouders, familie en vrienden van de communicantjes. Zoals ieder jaar zijn er toch bezoekers die blijkbaar nog niet dikwijls het interieur van onze kerken gezien hebben. Toch is het zo dat stilaan het kaf van het koren gescheiden wordt: wij stellen vast dat zowel eerste communie als het vormsel meer en meer een bewuste keuze van de ouders is geworden. Behoudens enkele uitzonderingen staan de ouders honderd procent achter deze keuze. Dit is vooral te merken op de ouderavonden waar wij niet alleen heel wat meer ouders dan vroeger mogen verwelkomen maar waarin ook de ouders aan het woord komen om te getuigen van hun engagement voor hun kinderen.


communie

DE VERKLEURING IN ONZE FEDERATIE

De recente studie van de Radboud universiteit van Nijmegen over de katholieke aanwezigheid hier in Antwerpen stelt dat in onze federatie het aantal allochtone christenen reeds 55% bedraagt, aandeel dat tegen 2020 nog zal stijgen tot 65%. Het is ten andere hierdoor dat de verwachte daling van het aandeel van de katholieken in Antwerpen-Noord beperkt zal blijven tot 3% daar waar in andere federaties deze daling 8% zou bedragen. Zo hadden wij op negen en veertig communicantjes van dit jaar slechts dertien autochtone kinderen of 26%. Het is dus echt niet allemaal kommer en kwel want wij ondervinden dat hierdoor een nieuwe dynamiek ontstaat die wij ter gelegenheid van vormsel en eerste communievoorbereiding reeds kunnen ervaren.


DE VIERINGEN

Voor de viering in St.-Amandus hadden wij amper voldoende stoelen om iedereen een plaats te geven. Deken Jef Barzin ging voor en de juffen van de lagere school hadden voor een viering gezorgd op maat van de jongeren.

Tussen de aanwezigen brachten heel wat Afrikanen een kleurige toets aan en waren de kleine Afrikaanse kindjes hartveroverend.

Ook voor de viering in de H.Hartkerk was de kerk zeer goed gevuld. Het thema "Kinderen als bloemen!" was sterk uitgewerkt en werd God's scheppende kracht mooi uitgebeeld met groeiende zonnebloemen, met de zon en de maan. Voorganger was pastoor Jos Hendrickx geassisteerd door pater Geert Faseur s.j.. De parochiale medewerkers hadden hun best gedaan om de kerken mooi te versieren met heel wat bloemen en kaarsen.

Wat mij in alle vieringen opgevallen is dat de kinderen zowel eerste communicantjes als vormelingen, hun teksten klaar en duidelijk hebben gelezen en dat de zang er mocht zijn. Dit is opvallend omdat er tegenwoordig in de scholen nog amper gezongen wordt: in onze jeugd had je zowaar een vak zang, maar dat is dan ook heel wat jaartjes geleden. Een pluim dus voor de mensen die de moeite nemen om de kinderen de liedjes aan te leren.


HOOPVOLLE TEKENS

Onnodig te zeggen dat alle catechisten het enthousiasme van onze jongeren hartverwarmend vonden. Het is hoopgevend dat je heel wat respons van de jongeren krijgt en dat ook jonge mensen hun verantwoordelijkheid nemen om mee te werken in de catechese.

Veel mensen vergeten hoe belangrijk het is om jonge mensen te begeleiden naar een geloof dat zij in hun verdere leven kunnen meedragen. En dat dat niet altijd volgens de vroegere manieren en regels gaat dat mag geen beletsel zijn om hen niet te steunen en te bemoedigen.

Wij zijn blij dat ze erbij willen horen!


DANK

Iedereen die van ver of nabij betrokken is bij de eerste communnie- en vormselvoorbereiding moet van harte bedankt worden voor hun inzet. De catechisten die stilaan een echte en hechte vriendengroep wordt, de mensen die in de diverse parochies ervoor gezorgd hebben dat de kerken gastvrij openstonden voor onze vieringen. De fotografen die voor mooie foto's van deze feestelijke gebeurtenissen zorgden.

En last but not least de ouders die hun kinderen van harte steunden tijdens hun voorbereiding en alle priesters die voorgingen in de mooie vieringen van dit jaar.


(Gabriël van Hoorick)

 


Coördinatie


Eric Bochar
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen
0496 53 00 91
info@warmnoord.beFederatie Warm Noord

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster